Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, Užgavenes ir Šv. Kazimiero dieną su Kaziuko muge

2014, kovo 8d. - šventė Otavoje. 
Šventėme iškart kelias progas: Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, Užgavenes ir Šv. Kazimiero dieną su Kaziuko muge. O vakaro pabaigoje moterys buvo apdovanotos gėlėmis tarptautinės Moters Dienos proga.
Turėjome ir daug mielų svečių: atvyko pilnas autobusas Montrealio lietuvių kartu su bendruomenės pirminike Silvija Staškevičiene ir garbės konsulu Arūnu Staškeviciumi, Latvių bendruomenės atstovai, Lietuvos Ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys ir kiti Ambasados darbuotojai, Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuraite-Lasienė, Kanados Parlamento narys Brian Hayes, Kanados Lietuvių Fondo direktorius Kazimieras Deksnys, Latvių Federacijos Kanadoje pirmininkas Andris Kesteris.
Mugėje buvo galima isigyti gražių ir skanių dalykų, Ambasados Blyninė kepė skanius blynus ir vaišino susirinkusius, Montrealio Lietuvių ansamblis “Melodija” dainavo nuotaikingas lietuviškas dainas, Ed Balys linksmino akordeono muzika, o stalai buvo apkrauti gardžiomis vaišėmis. Na o vakarą užbaigėme šokiais.
 

Kalėdų Šventė

Šių 2013 metų gruodžio 15 dieną Latvių bažnyčios salėje įvyko Otavos Lietuvių Bendruomenės Kalėdų šventė.

Šventes metu Lietuvių mokyklėlės „Vyturėlis“ vaikučiai parodė susirinkusiems gražų vaidinimą apie Raudonkepuraitės ir jos Broliuko nuotykius Kalėdų vakarą. Vaidinime taip pat pasirodė įvairūs žvėreliai ir snaigės.

Kalėdų Senelis atnešė vaikams dovanų kuriomis vaikai labai džiaugėsi.

Po vaidinimo visi gardžiavosi skaniomis suneštinėmis vaišėmis.

Lietuvos Ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys pasveikino visus susirinkusius su Šv. Kalėdomis ir palinkėjo laimės Naujaisiais Metais. Po to įvyko Kalėdinė Loterija, kurioje dalyviai laimejo gražių prizų.

Šventė buvo linksma ir graži.

 

Kalėdinis Europietiškų Kalėdinių giesmių ir dainų koncertas

2013.12.06, penktadienio vakara Ottawos Notre Dame Katedroje Bazilikoje įvyko Kalėdinis Europietiškų Kalėdinių giesmių ir dainų koncertas. Koncertą surengė Europos Sąjungos Delegacija ir Europos Sąjungos Valstybių  Narių atstovybės.

Koncerto pradžioje Jos Ekscelencija Marie-Anne Coninsx, Europos Sąjungos Ambasadorė Kanadoje, pasveikino susirinkusius ir padekojo koncerto rengėjams.

Koncerte dainavo Ottawa Children's Choir, vadovė ir dirigentė Jackie Hawley; Chorale De La Salle, vadovas ir dirigentas Robert Filion; Calixa Lavallee Choir, vadovas ir dirigentas Laurence Ewashko, dirigentas Ryan Hofman. Jauni ir gražūs chorų dainininkai dainavo nuostabias tradicines ivairių Europos tautų Kalėdines dainas ir giesmes: U.K.,Austrijos,Graikijos,Prancuzijos,Portugalijos, Luxemburgo, Slovakijos, Norvegijos, Estijos, Kroatijos, Italijos, Suomijos, Čekios ir Švedijos, Buvo labai gražu. 

Koncerto pabaigoje jungtinis choras atliko tris afrikietiskas dainas, kurios nebuvo is anksto įtrauktos į programą. Šiomis dainomis buvo pagerbtas neseniai mirusio Pietų Afrikos Presidento Nelsono Mandelos atminimas. Choro dalyviai entuziastingai dainavo ir šoko kaip ir dera afrikietiskoms dainoms. Klausytojai palydėjo šias dainas audringais plojimais.

Na ir pačioje koncerto pabaigoje visi chorai kartu su pilna katedra klausytojų dainavo Franzo Gruberio "Stille Nacht, heilige Nacht", vokiečių, prancuzų ir anglų kalbomis

Katedroje viešpatavo pakili, taiki Kalėdinė nuotaika

Unesco 2011 kovo mėnesi paskelbė, kad "Stille Nacht, heilige Nacht" yra nematerialusis kultūros paveldas

 

Kalėdų Eglutė Otavoje

Otavos Lietuvių bendruomenė  ir mokykla "Vyturėlis"kviečia visus į Kalėdų šventę sekmadienį, gruodžio 15 d., 15.00 val.

Latvių bažnyčios salėje, 83 Main St. (prie Main ir Lee gatvių sankryžos).

Perskaityti PDF pakvietimą.

 


Puslapis 1 iš 3

Pranešimai

Gintaro krantas

the-amber-coast

Ilse Zandstra, latvių rašytoja, neseniai išleido knygą “Gintaro krantas: latvių šeimos kelionė”. Tai tikrais faktais paremta biografinė istorija apie autorės šeimą prieš ir po II-ojo pasaulinio karo, kaip jie paliko Latviją bėgdami nuo Sovietų ir kur jiems teko apsistoti (Vokietija, Švedija) prieš imigraciją į Kanadą ir JAV. Autorė galvoja, kad lietuviai ir estai turėjo labai panašius likimus ir kad šios istorijos turi būti žinomos plačiajai visuomenei, kuri yra labai mažai informuota apie paprastų žmonių kentėjimus Rytų Europoje. Jos knyga yra paremta tikrais istoriniais faktais, dokumentais, laiškais, apklausomis ir tyrimais. Jei norite daugiau informacijos, apsilankykite autorės svetainėje: www.theambercoast.com. Knygos kaina yra 20 dol. ir ją galima nusipirkti tiesiogiai iš autorės arba internetu.


Naujienos

Kanados Lietuviu bendruomenes Otavos apylinkeje veikla, 2012-2013

Atsisiųsti PDF formatu

 
Kviečiame paskaityti straipsnį!

Kviečiame paskaityti straipsnį, paskelbtą š.m. lapkričio 13 d. Ottawa Citizen tinklaraštyje apie mūsų gerbiamą Otavos lietuvių bendruomenės narę Dr. Agotą Šidlauskas.

 
LITUANISTINĖ MOKYKLA "VYTURĖLIS"

Jeigu Jums yra svarbus lietuvybės išsaugojimas, jeigu norite pagelbėti skleidžiant ir puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą, jeigu norite perduoti šias vertybes savo vaikams – lituanistinė mokykla Otavoje « Vyturėlis » laukia Jūsų!

Pamokėlės vysta du kartus per mėnesį, mes renkamės sekmadieniais po pietų Latvių bažnyčios salėje. Vaikų amžius neribojamas, lietuvių kalbos žinojimas yra nebūtinas. Mūsų tikslas – turėti galimybę susiburti, smagiai praleisti laiką bei pasimokyti lietuvių kalbos ir kultūros!

Mielai kviečiame prisijungti prie mūsų nedidelės, bet labai energingos mokytojų ir mokinių komandos!

Jeigu norite sužinoti daugiau, rašykite mums: 
vyturelis.otava@gmail.com