Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Apie Mus

Apie Otavos Lietuvių Bendruomenę

1949 metais Kanadoje grupelė savanorių pradėjo burti lietuvius i organizaciją. Pirmasis lietuvių susirinkimas įvyko 1952 metais. Jo metu buvo įkurta Kanados Lietuvių Bendruomenė (KLB). Visi Kanados lietuviai yra KLB nariai.

Lietuviai gyvenantys Otavoje susibūrė 1949 metais ir oficialiai prisijungė prie KLB 1952 metais. Nuo tada visoje Kanadoje susiformavo apie 17 krašto bendruomenių.

Šioje svetainėje bus pranešama apie Otavos KLB planuojamą veiklą, ir įvairius renginius, kurie sudomintų Kanados lietuvius. Taip pat bus skelbiamos naujienos apie mūsų narius ir kitas susijusias su mumis grupes ir organizacijas.

Daugybė lietuvių organizacijų isikūrė Kanadoje 59-erių metų laikotarpyje, tarp jų:

  • Dr. Vinco Kudirkos lietuvių kalbos mokykla,
  • tinklinio klubas “Gintaras”,
  • merginų dainų grupė “Ramunėlės”,
  • lietuvių liaudies šokių grupė “Vingis”,
  • moteru dainų ansamblis “Arija”, 

ir kiti.

Otavos lietuviai neturi savo centro, todėl susirinkimams ir renginiams nuomuoja įvairias patalpas mieste.