Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Kalėdų Eglutė Otavoje

Otavos Lietuvių bendruomenė  ir mokykla "Vyturėlis"kviečia visus į Kalėdų šventę sekmadienį, gruodžio 15 d., 15.00 val.

Latvių bažnyčios salėje, 83 Main St. (prie Main ir Lee gatvių sankryžos).

Perskaityti PDF pakvietimą.