Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Kalėdų Šventė

Šių 2013 metų gruodžio 15 dieną Latvių bažnyčios salėje įvyko Otavos Lietuvių Bendruomenės Kalėdų šventė.

Šventes metu Lietuvių mokyklėlės „Vyturėlis“ vaikučiai parodė susirinkusiems gražų vaidinimą apie Raudonkepuraitės ir jos Broliuko nuotykius Kalėdų vakarą. Vaidinime taip pat pasirodė įvairūs žvėreliai ir snaigės.

Kalėdų Senelis atnešė vaikams dovanų kuriomis vaikai labai džiaugėsi.

Po vaidinimo visi gardžiavosi skaniomis suneštinėmis vaišėmis.

Lietuvos Ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys pasveikino visus susirinkusius su Šv. Kalėdomis ir palinkėjo laimės Naujaisiais Metais. Po to įvyko Kalėdinė Loterija, kurioje dalyviai laimejo gražių prizų.

Šventė buvo linksma ir graži.