Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home

Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, Užgavenes ir Šv. Kazimiero dieną su Kaziuko muge

2014, kovo 8d. - šventė Otavoje. 
Šventėme iškart kelias progas: Lietuvos Nepriklausomybės Dieną, Užgavenes ir Šv. Kazimiero dieną su Kaziuko muge. O vakaro pabaigoje moterys buvo apdovanotos gėlėmis tarptautinės Moters Dienos proga.
Turėjome ir daug mielų svečių: atvyko pilnas autobusas Montrealio lietuvių kartu su bendruomenės pirminike Silvija Staškevičiene ir garbės konsulu Arūnu Staškeviciumi, Latvių bendruomenės atstovai, Lietuvos Ambasadorius Kanadoje Vytautas Žalys ir kiti Ambasados darbuotojai, Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuraite-Lasienė, Kanados Parlamento narys Brian Hayes, Kanados Lietuvių Fondo direktorius Kazimieras Deksnys, Latvių Federacijos Kanadoje pirmininkas Andris Kesteris.
Mugėje buvo galima isigyti gražių ir skanių dalykų, Ambasados Blyninė kepė skanius blynus ir vaišino susirinkusius, Montrealio Lietuvių ansamblis “Melodija” dainavo nuotaikingas lietuviškas dainas, Ed Balys linksmino akordeono muzika, o stalai buvo apkrauti gardžiomis vaišėmis. Na o vakarą užbaigėme šokiais.