Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Renginiai
Past Events

Kalėdų šventė Otavoje

Mieli Otavos lietuviai ir draugai,
 
Kviečiame visus į Otavos Lietuvių bendruomenės Kalėdinę šventę, kuri vyks š.m. gruodžio 15 d. Latvių bažnyčios salėje. Pradžia 16 val. 30 min. Daugiau informacijos prikabintame pakvietime (PDF 5Mb).
 
 

Europos Krepšinio čempionatas 2011 Lietuvoje

Europos Krepšinio čempionatas 2011, vadinamas EuroBasket 2011, šiemet bus 37-tas žemyno čempionatas organizuojamas FIBA Europe. Čempionato varžybos įvyks Lietuvoje. Šia proga Marijonas Mikutavičius ir Mantas Jankavičius sukūrė ir įrašė krepšinio himną.

Tai bus antras kartas kai Lietuvoje vyksta EuroBasket ir pirmas kartas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Pirmą kartą Lietuvoje Europos Krepšinio čempionatas įvyko 1939.

Komandos užėmę dvi pirmąsias vietas šiame čempionate vyks į Vasaros Olimpiadą 2012 m.

Čia galite surasti himno žodžius ir įrašą.

 

a.a. Jonas Valiulis (1924-2011)

Jonas Valiulis mirė 2011 m. spalio 23 d. Monrealyje nugyvenęs 87-erius metus. Liko gedėti žmona Helen, sūnus John (Natalia) ir dukra Valytė (Guy). Jonas daug metų gyeno Otavoje ir dalyvavo lietuviškoje veikloje. Palaidotas Notre-Dame-des-Neiges kapinėse.

 

Nepriklausomybės Šventė

v16-6

Vasario 16-tos minėjimo proga Rūtai Kličienei, ilgametei Otavos apylinkės pirmininkei, įteikta Lietuvos grafikės Dalios Genovaitės Mažeikytės paveikslas kaip padėka už daug darbo, energijos ir pastangų idėtų į KLB Otavoje veiklą. Iš kairės: Laima Laffitte, Algis Kuzmickas, film-maker from Lithuania, Lina Masionienė, Vidmantas Valiušaitis, commentator and publicist from Lithuania, Ambasador Gintė Damušytė, Rūta Kličienė, Vytas Radžius, Loreta Gudynaitė-Savtich, Raimundas Kličius and Virginija Ruškienė.

 

Baltijos dailininku paroda Montrealyje

Daugiau informacijos PDF dokumente.

 

Kalėdinių Eglučių paroda, 2011

Civilizacijos muziejus kaip ir praėjusiais metais vėl ruošia Kalėdinių eglučių parodą. Nuo lapkričio 30d. 2011 iki sausio 8d., 2012 muziejaus lankytojai galės balsuoti už gražiausia eglutę. Antrus metus is eilės šiame konkurse dalyvauja Otavos lietuvių bendruomenė su autentiška lietuviška eglute papuošta šiaudinukais. Dėkojame Nijolei Gudziūnaitei- Gray ir Ritai Gudziūnaitei –Mankowski, už šių metų  eglutės papuošimą

 

Gavėnios rekolekcijos

Tėvas Virginijus Veprauskas iš Lietuvos Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios aplankys Otavą ir praves Gavėnios rekolekcijas sekmadienį, kovo 13 d. 17:30 val. St. George’s bažnyčioje, 415 Piccadilly Ave. (Richmond Rd. netoli Island Park Drive). Šios mišios gali būti vienintelės lietuviškos mišios šiais metais, todėl prašome visų pasistengti dalyvauti!