Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Solidarumo Mokestis

Solidarumo Mokestis

KLB Otavos apylinkės valdyba kviečia sumokėti 2012 metų nario mokestį, kuris yra $10 suaugusiam. Iš šio mokesčio $5 siunčiami Krašto Valdybai Toronte įvairiems Krašto valdybos projektams paremti, o $5 lieka Otavos apylinkėje. Atsiuntusiems aukas $20 ir daugiau, išsiųsime mokesčių atleidimo pakvitavimus, o paaukoti pinigai liks mūsų apylinkėje lietuviškai veiklai remti.

Nuoširdžiai dėkingi už Jūsų paramą, be kurios nebūtų įmanoma toliau išlaikyti ir paremti Krašto ir Otavos apylinkės valdybų darbų.

Parsisiųsti nario mokesčio formą Word document

Parsisiųsti nario mokesčio formą pdf document