Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Lituanistinės mokyklos atidarymas Otavoje

Mokiniai ir Mokytojos 1024

2011 m. rugsėjo 10 d. Otavos lituanistinė mokykla "Vyturėlis" pradėjo naujus mokslo metus. Po daugelio metų pertraukos, KLB Otavos bendruomenės pirmininkės Loretos Gudynaitės-Savitch dėka lietuviška šeštadieninė mokykla vėl pradės veiklą Kanados sostinėje. Per atidarymo šventę, kuri vyko Dr. A. Šidlauskaitės mokykloje Venta Prepratory School, ryškiais marškinėliais pasipuošę keturiolika būsimųjų mokinukų rodė skaidres ir pasakojo savo vasaros atostogų įspūdžius. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė, o ponas Algimantas Eimantas pasidalino prisiminimais apie savo tėvelį, kuris įsteigė lietuvišką mokyklą Londone (Ontario provincija).

 

Užgavėnių Šventė

Kids with masks Užgavėnių (Mardi Gras) šventės metu vaikai demonstravo originalią kūrybą savo padarytomis kaukėmis. Vaikai ir Otavos atžalynas susirinko atšvęsti Mardi Gras šventę  kovo 12 d. latvių salėje.

Entuziastai užsidėjo kaukes, o kiti atsinešė gerą nuotaiką. Pasilinksminimui  visi mokėsi naujų šokių - cha cha ir kt. kurios parodė Loreta su vyru Leonid.

 


Puslapis 3 iš 3

Pranešimai

Gintaro krantas

the-amber-coast

Ilse Zandstra, latvių rašytoja, neseniai išleido knygą “Gintaro krantas: latvių šeimos kelionė”. Tai tikrais faktais paremta biografinė istorija apie autorės šeimą prieš ir po II-ojo pasaulinio karo, kaip jie paliko Latviją bėgdami nuo Sovietų ir kur jiems teko apsistoti (Vokietija, Švedija) prieš imigraciją į Kanadą ir JAV. Autorė galvoja, kad lietuviai ir estai turėjo labai panašius likimus ir kad šios istorijos turi būti žinomos plačiajai visuomenei, kuri yra labai mažai informuota apie paprastų žmonių kentėjimus Rytų Europoje. Jos knyga yra paremta tikrais istoriniais faktais, dokumentais, laiškais, apklausomis ir tyrimais. Jei norite daugiau informacijos, apsilankykite autorės svetainėje: www.theambercoast.com. Knygos kaina yra 20 dol. ir ją galima nusipirkti tiesiogiai iš autorės arba internetu.


Naujienos

Kanados Lietuviu bendruomenes Otavos apylinkeje veikla, 2012-2013

Atsisiųsti PDF formatu

 
Kviečiame paskaityti straipsnį!

Kviečiame paskaityti straipsnį, paskelbtą š.m. lapkričio 13 d. Ottawa Citizen tinklaraštyje apie mūsų gerbiamą Otavos lietuvių bendruomenės narę Dr. Agotą Šidlauskas.

 
LITUANISTINĖ MOKYKLA "VYTURĖLIS"

Jeigu Jums yra svarbus lietuvybės išsaugojimas, jeigu norite pagelbėti skleidžiant ir puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą, jeigu norite perduoti šias vertybes savo vaikams – lituanistinė mokykla Otavoje « Vyturėlis » laukia Jūsų!

Pamokėlės vysta du kartus per mėnesį, mes renkamės sekmadieniais po pietų Latvių bažnyčios salėje. Vaikų amžius neribojamas, lietuvių kalbos žinojimas yra nebūtinas. Mūsų tikslas – turėti galimybę susiburti, smagiai praleisti laiką bei pasimokyti lietuvių kalbos ir kultūros!

Mielai kviečiame prisijungti prie mūsų nedidelės, bet labai energingos mokytojų ir mokinių komandos!

Jeigu norite sužinoti daugiau, rašykite mums: 
vyturelis.otava@gmail.com